Chúng tôi giúp tìm lại quyền lợi cho lao động người Việt Nam!

Khách hàng không cần phải trực tiếp đến tận văn phòng, mà chúng tôi sẽ thay khách hàng giải quyết vấn đề đó.

Nợ lương / phụ cấp hàng tuần

Tính hệ thống của Văn phòng Luật Lincoln là có thể giải quyết được vấn đề của khách trong vòng từ 7 ngày đến 1 tháng.

Trường hợp Tai nạn lao động

Bình quân một tháng Văn Phòng thu về được tầm khoảng 10,137,000 ngàn won từ việc đăng kí tiền bồi thường tai nạn lao động cho khách.

Trường hợp Tiền thôi việc

Bình quân một tháng Văn Phòng thu về được tầm khoảng 5,480,000 ngàn won từ việc đăng kí nhận tiền thôi việc cho khách.

Từ năm 2012

Văn phòng Luật Lincoln bắt đầu khai mở dịch vụ này từ năm 2015,
Từ năm 2015 đến nay Văn Phòng đã giúp đỡ được rất nhiều lao động bị chèn ép tìm lại được quyền lợi lao động của mình. 
Việc tư vấn miễn phí cho lao động không đem lại lợi nhuận gì cho Văn Phòng,
nhưng Văn Phòng Luật Lincoln là một công ty đang đứng đầu trong việc cải thiện sự nhận thức về thị trường lao động Hàn Quốc.

 

Văn phòng Luật Lincoln
Phone : 010-7609-7342
zalo : 010-7609-7342
10, Beobwon-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
SEND